W tym wpisie postaram się przybliżyć proces instalacji własnej instancji Lemmiego oraz opisać czym jest ten cały fediverse.

Czym jest Lemmy?

Lemmy to zdecentralizowany odpowiednik Reddita/agregatora linków/forum. Istnieje podział na community, możliwość upvote/downvote oraz komentowania postów.

Czym jest ten fediverse?

Fediverse (Fediwersum) to w skrócie zbiór zdecentralizowanych serwisów społecznościowych które korzystają z ustandaryzowanego protokołu do komunikacji z sobą. Działaniem bardzo przypomina email - czyli przykładowo posiadając skrzynkę pocztową na gmailu, możemy bez problemu pisać i odbierać maile od użytkownika o2 - tak samo jest tutaj, np. jeżeli ktoś opublikuje wpis na Lemmy, to inny użytkownik który np. używa Mastodon, zobaczy ten post oraz może z nim prowadzić interakcje. Plusem fediverse jest to, że nie ma jednego centralnego serwera.

screenshot showing the same post on lemmy.ml and sh.itjust.works
Ten sam post z community [email protected] widoczny na lemmy.ml oraz sh.itjust.works

Po co tworzyć własną instancje?

Jeżeli chcesz tylko spróbować fediverse, nie musisz tworzyć własnej instancji - najlepiej znaleźć instancje która ma otwartą rejestrację lub poprosić o dostęp. Jest wiele list instancji np. joinfediverse.wiki lub fediverse.to.

Tworzenie własnej instancji ma sens, jeżeli:

 • chcesz prowadzić większe community i mieć nad nim pełną kontrolę
 • chcesz mieć niezależną, prywatną instancje, za którą odpowiadasz tylko Ty

Co jest potrzebne do stworzenia własnej instancji?

Do stworzenia własnej instancji nie potrzeba dużo - potrzebujesz tylko domeny (lub subdomeny) oraz serwer z wyjściem na świat (otwartym portem 80/443). Lemmy nie wymaga dużo zasobów, ja moją małą instancje hostuje na serwerze z 2vCPU, 2GB RAM oraz 20GB dysku. Łącze nie ma dużego znaczenia, dla paru osób nawet 5Mb/s uploadu prawdopodobnie wystaczą.

Instalacja Lemmy

Do stworzenia instancji Lemmy wykorzystam Dockera, ponieważ to najprostsza metoda instalacji oraz aktualizacji, dodatkowo nie ma większego znaczenia z jakiego systemu operacyjnego korzystasz na hoście. Ten tutorial będzie przedstawiał kroki na Debianie.

 1. Zainstaluj Dockera W zależności od systemu operacyjnego, będzie się to trochę różniło. Najlepiej będzie przejrzeć oficjalną dokumentacje Dockera jak zainstalować Docker Engine na systemie który wybrałeś.

  Przykład na Debianie/Ubuntu

  sudo apt update
  sudo apt install docker docker-compose
  
 2. Utwórz folder pod pliki Aby zachować porządek, utworzymy folder w katalogu domowym gdzie będziemy trzymać wszystkie elementy lemmy - w zależności od konfiguracji dysków lub preferencji, możesz go również utworzyć w innym miejscu.

  mkdir ~/lemmy
  mkdir ~/lemmy/volumes
  
 3. Utwórz docker-compose Lemmy dzieli się na pięć (lub cztery jeżeli chcemy wykorzystać oddzielne reverse proxy) elementy:

  • Lemmy - główna aplikacja która serwuje API oraz obsługuje wymianę informacji
  • Lemmy-ui - kontener z interfejsem webui do interakcji z instancją
  • pict-rs - usługa do przechowywania obrazków na instancji
  • Postgres - baza danych
  • Nginx - jako reverse proxy które kieruje ruch do odpowiednich kontenerów - jest on opcjonalny jeżeli mamy już inne reverse proxy wystawione w sieci.

  Na czas pisania tego poradnika, najnowsza stabilna wersja Lemmy to 0.19.3 - sprawdź czy na Githubie nie ma dostępnej nowszej wersji.

  # docker-compose.yml
  version: "3.7"
  
  x-logging: &default-logging
   driver: "json-file"
   options:
    max-size: "50m"
    max-file: "4"
  
  services:
   proxy:
    image: nginx:1-alpine
    ports:
     # You could use port 80 if you won't use a reverse proxy
     - "8536:8536"
    volumes:
     - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro,Z
    restart: unless-stopped
    depends_on:
     - pictrs
     - lemmy-ui
    logging: *default-logging
  
   lemmy:
    image: dessalines/lemmy:0.19.3
    hostname: lemmy
    restart: always
    logging: *default-logging
    volumes:
     - ./lemmy.hjson:/config/config.hjson:Z
    depends_on:
     - postgres
     - pictrs
  
   lemmy-ui:
    image: dessalines/lemmy-ui:0.19.3
    environment:
     - LEMMY_UI_LEMMY_INTERNAL_HOST=lemmy:8536
     - LEMMY_UI_LEMMY_EXTERNAL_HOST=your-domain.tld
     - LEMMY_UI_HTTPS=true
    volumes:
     - ./volumes/lemmy-ui/extra_themes:/app/extra_themes:Z
    depends_on:
     - lemmy
    restart: always
    logging: *default-logging
  
   pictrs:
    image: docker.io/asonix/pictrs:0.5.4
    # this needs to match the pictrs url in lemmy.hjson
    hostname: pictrs
    # we can set options to pictrs like this, here we set max. image size and forced format for conversion
    # entrypoint: /sbin/tini -- /usr/local/bin/pict-rs -p /mnt -m 4 --image-format webp
    user: 991:991
    volumes:
     - ./volumes/pictrs:/mnt:Z
    restart: always
    logging: *default-logging
    deploy:
     resources:
      limits:
       memory: 690m
  
   postgres:
    image: docker.io/postgres:15-alpine
    hostname: postgres
    environment:
     - POSTGRES_USER=lemmy
     - POSTGRES_PASSWORD=password
     - POSTGRES_DB=lemmy
    volumes:
     - ./volumes/postgres:/var/lib/postgresql/data:Z
    restart: always
    shm_size: 1g
    logging: *default-logging
  

  Podmień your-domain.tld we wszystkich miejscach na prawdziwą domenę.

 4. Utwórz plik konfiguracyjny lemmy oraz nginx W folderze w którym utworzyłeś docker-compose.yml, utwórz plik lemmy.hjson - jest to główny plik konfiguracyjny lemmy, gdzie skonfigurujemy dane dostępowe do bazy danych, pict-rs, hostname oraz opcjonalne dane SMTP.

  W podstawowej konfiguracji, jedyną rzeczą jaką należy tutaj zmienić, jest hostname (powinien odpowiadać domenie pod którą chcesz wystawić instancję) oraz pictrs.api_key (powinien się pokrywać z api_key zdefiniowanym w docker-compose)

  # lemmy.hjson
  {
   # for more info about the config, check out the documentation
   # https://join-lemmy.org/docs/en/administration/configuration.html
  
   database: {
    # name of the postgres database for lemmy
    database: "lemmy"
    # username to connect to postgres
    user: "lemmy"
    # password to connect to postgres
    password: "password"
    # host where postgres is running
    host: "postgres"
    # port where postgres can be accessed
    port: 5432
    # maximum number of active sql connections
    pool_size: 5
   }
   hostname: "your-domain.tld"
   pictrs: {
    url: "http://pictrs:8080/"
    api_key: "randomApiToken"
    # If you have a instance only for couple of people, you might want to disable image caching
    # from other instances
    cache_external_link_previews: false
   }
  }
  

  Dla bezpieczeństwa, sugeruję zmienić domyślne dane, np. hasło do bazy postgres oraz apiKey do pictrs.
  Zajrzyj na join-lemmy.org/docs/administration/configuration.html aby dowiedzieć się o reszcie dostępnych opcjach konfiguracjnych.

  Pobierz przykładową konfiguracje nginx

  wget https://raw.githubusercontent.com/LemmyNet/lemmy/1596aee724339c7112d5efa42fa37e838e87d93c/docker/nginx.conf -O ~/lemmy/nginx.conf
  

  Jeżeli masz inne reverse proxy, możesz pozbyć się kontenera proxy z docker-compose i wykorzystać ten nginx.conf jako baza.

  Aby federacja działała poprawnie, potrzebujemy mieć SSL, np. za pomocą LetsEncrypt, w zależności od tego jak chcesz wystawić Lemmy (za reverse proxy, wykorzystać nginx w docker-compose jako główny), musisz odpowiednio zmodyfikować konfiguracje nginx.

 5. Ustaw poprawne uprawnienia dla volumes

  mkdir -p ~/lemmy/volumes/pictrs
  mkdir -p ~/lemmy/volumes/postgres
  # Set owner to user defined in pictr
  sudo chown -R 991:991 volumes/pictrs
  
 6. Uruchom docker-compose

  docker-compose up -d
  
  scrrenshot of lemmy setup screen
  Po chwili interfejs lemmy-ui powinien być dostępny - powineneś mieć opcje aby założyć konto administratora oraz opcje konfiguracyjne site, jak nazwa, opis, czy instancja ma mieć otwartą rejestrację oraz ustawienia federacji.

  Domyślnie nie musisz zmieniać żadnych opcji federacji, sugeruję zostawić Registration Mode na Require registration application, aby nasza instancja nie została źródłem spamu

  Następnie powinniśmy już mieć możliwość subskrybowania społeczności 🎉 screenshot of empty lemmy instance

 7. Znajdowanie społeczności
  Domyślnie nie będziesz widział żadnych społeczności - musisz je najpierw znaleźć - do znajdowania społeczności Lemmy możesz wykorzystać Lemmy Explorer lemmy explorer Skopiuj link do społeczności (przykładowo [email protected]), przejdź do wyszukiwarki na swojej instancji Lemmy i wyszukaj społeczność. Możliwe że za pierwszym razem od razu twoja instancja nie pokaże wyszukiwanej społeczności, spróbuj ponownie kliknąć na wyszukiwanie.
  screenshot showing search screen of lemmy instance, in search result showing Technology community from lemmy.world instance

  Następnie przejdź do społeczności i ją zasubskrybuj, po pewnym czasie na twojej instancji powinny się pokazywać posty z danej społeczeności. community subscribe button

  Jeżeli po dłuższym czasie nadal nie pojawiają ci się posty z instancji zewnętrznych, sprawdź logi nginx, oraz czy na pewno twoja instancja jest poprawnie dostępna z internetu/posiada poprawnie skonfigurowane HTTPS

Cover background: Pawel Czerwinski on unsplash