wróć do strony głównej

MailEvi

O projekcie

MailEvi to prosty system do ewidencji fizycznej korespondecji oraz przesyłek do danej instytucji.
Aplikacja została napisana w czystym PHP7, wykorzystuje bazę danych MySQL oraz bibliotekę CSS Bootstrap 4.


ekran logowania

Ekran logowania

screenshot strony głównej

Lista poczty


Założenia projektu

Projekt powstał na zlecenie pewnej instytucji i miał być zastępstwem dla arkusza kalkulacyjnego.
Funkcje aplikacji:

  • Dodawanie poczty przychodzącej i wychodzącej, wraz z danymi nadawcy/odbiorcy, opcjonalnym zdjęciem oraz symbolem.
  • Możliwość dodawania, modyfikacji oraz usuwania symboli przez pracowników
  • Automatyczne uzupełnianie inicjałów w kreatorze symbolu
  • Lista poczty podzielona na pocztę przychodzącą i wychodzącą
  • Możliwość sortowania tabeli oraz wyszukiwanie.
  • Możliwość eksportu listy do pliku CSV
  • Podział na konta administratora oraz pracownika
  • Widok dla administratora kto dodał dany rekord, data ostatniego logowania oraz możliwość zmiany haseł użytkowników.

export danych do csv

Przykład eksportu danych do CSV oraz import do arkusza kalkulacyjnego excel

wyświetlone dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje oraz dołączone fotografie