Założenia projektu

MailEvi to prosty system do ewidencji fizycznej korespondecji oraz przesyłek do danej instytucji. Aplikacja została napisana w czystym PHP7, wykorzystuje bazę danych MySQL oraz bibliotekę CSS Bootstrap 4.

Założenia projektu

Projekt powstał na zlecenie instytucji i miał być zastępstwem dla arkusza kalkulacyjnego.

  • Dodawanie poczty przychodzącej i wychodzącej, wraz z danymi nadawcy/odbiorcy, opcjonalnym zdjęciem oraz symbolem.
  • Możliwość dodawania, modyfikacji oraz usuwania symboli przez pracowników
  • Automatyczne uzupełnianie inicjałów w kreatorze symbolu
  • Lista poczty podzielona na pocztę przychodzącą i wychodzącą
  • Możliwość sortowania tabeli oraz wyszukiwanie.
  • Możliwość eksportu listy do pliku CSV
  • Podział na konta administratora oraz pracownika
  • Widok dla administratora kto dodał dany rekord, data ostatniego logowania oraz możliwość zmiany haseł użytkowników.

login screen Login screen

csv export Eksport do pliku CSV

details Dodatkowe informacje o korespondencji